top of page
Facebook_final.jpg

Regenerace odpadu

Home: Welcome

WasteReg

Společně uděláme z odpadu nový zdroj energie či surovin

Nabízíme komplexní řešení pro dekontaminaci infekčního odpadu, sušení kalů odpadních vod a regeneraci komunálního odpadu.  Všechna naše řešení přinášejí nejen ekonomické výhody, ale především mají vysoce pozitivní vliv na životní prostředí.

Home: Services
Immagine.jpg

Dekontaminace infekčního odpadu

Likvidace v místě vzniku, dekontaminace a zbavení ostrosti

Hlavní myšlenkou je dekontaminovat infekční odpad v místě vzniku nebo co nejblíže. To výrazně omezí jeho pohyb po veřejných komunikacích. Součástí procesu dekontaminace je i radikální zmenšení objemu a výrazné snížení hmotnosti. Což má za následek významné sníží počet kamionů potřebných k jeho případnému převozu. Zároveň již není potřeba použít k převozu speciálně upravené vozy ADR.
Námi nabízené komplexní řešení dekontaminace a úpravy infekčního odpadu přispívá k významnému snížení emisí a současně šetří náklady. Můžete vybírat z široké škály typů, podle množství zpracovaného odpadu. Modely H100, H200 a H400 se hodí pro středně velké nemocnice. Typy H1000, H2000 a H5000 se hodí pro velké nemocnice a pro odpadářské společnosti.

Immagine2.jpg

Sušení kalů čistíren odpadních vod

Významná redukce hmotnosti a objemu

Kaly z čističek odpadních vod obsahují vysoké množství vody. Cena za jejich likvidaci se odvíjí od celkové hmotnosti kalů. Naše vysoko výkonné průmyslové sušárny dokáží snížit celkovou hmotnost až na 50% a tím snížit náklady téměř na polovinu.

Immagine3.jpg

Využití komunálního odpadu

Energeticky soběstačné materiálové zhodnocení

Pokud jde něco složit, jde to i rozebrat. Nejinak je tomu i u odpadu. Na základě velice jednoduchých fyzikálních principů lze z odpadu získat zdrojové suroviny zpět. Vyžaduje to však vysoké know how a složitou technologii. Obojí vám můžeme nabídnout a vytvořit pro vás komplexní řešení. Výsledkem je téměř 100% využití netříděného komunálního odpadu.

Wild Path

Kontaktujte nás

WasteReg
Ventos Energy Solutions, a.s.
člen investiční skupiny SkyLimit Industry
Vodičkova 41/791, 110 00 Praha 1

Děkujeme za odeslání!

Home: Contact
bottom of page