top of page

Zařízení Converter

Vhodné pro zpracování komunálního odpadu a pro všechny typy infekčního odpadu, jako jsou například: sklo, jehly, chirurgické nástroje, stříkačky, plasty, hadice, kanyly, masky, rukavice, štíty, náplasti, obvazy, gáza, chirurgické rouškování, krevní vaky, močové vaky, zbytky krve, tkáně, sádra, pleny… včetně sběrných nádob a obalů.

Začlenění podle katalogu odpadů:
18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 02 01, 18 02 02, 18 02 03, 20 03 01 a 20 03 02

Video: Welcome
bottom of page